Vai iespējams izmantot difuzorus ar taisnstūra šķērsgriezumu?


 Prihoda ir izstrādājusi īpašu konstrukciju, kas ļauj izmantot taisnstūra veida šķērsgriezumus. Galvenais šādas konstrukcijas princips ir, ka audumam ir jābūt nospriegotam gan šķērsvirzienā, gan garenvirzienā. Konstrukciju ir vienkārši un ātri uzstādīt un arī demontēt. Auduma gaisa vadu ar taisnstūra veida šķērsgriezumu var samontēt, gan tieši pie griestiem vai turpat objektā uz grīdas.