Kāds ir spiediena zudums auduma gaisa vados?


 Labi uzprojektētam taisnam gaisa vada posmam ir gandrīz konstants statiskais spiediens visā tā garumā. Perforācija tiek rēķināta ņemot vērā vidējo statisko spiedienu. Līkumi un turbulences ekvalaizeri veido spiediena kritumu, kas jāņem vērā. Berzes rezultātā rodas minimāls spiediena kritums. Minimālais nepieciešamais spiediens ir 50Pa, bet vieglie materiāli saglabā formu arī pie 20 Pa.