Risinājumi, kad ir problēmas ar gaisa plūsmu

  

  Ekvalaizeri

Gaisa plūsmas turbulences samazināšana

Ekvalaizerus izmanto, lai izlīdzinātu stipro plūsmas asimetriju gaisa vadā, piemēram, pieslēguma vietās, pēc ventilatoriem, trejgabalos u.c. Ekvalaizers ļauj izvairīties no auduma vibrācijas, bet izraisa papildus spiediena pretestību sistēmā, kas jāņem vērā veicot gaisa vada aprēķinu.


  Kabatas

Risinājums, lai novērstu gaisa plūsmas novirzi

Auduma kabatas ir izveidotas, lai izvairītos no gaisa plūsmas novirzes, kad tiek izmantota perforācija. Risinājums ir balstīts uz divu līdzīgu gaisa plūsmu mijiedarbību. Gaisa plūsma no pēdējā cauruma ir novirzīta konkrētā leņķī, izmantojot auduma kabatu, un samazina gaisa plūsmas novirzi, kas radusies gaisam plūstot caur perforāciju.


  Regulēšanas vārsts (dampers)

Izlīdzina statisko spiedienu gaisa vadā
Regulēšanas vārsti paredzēti plūsmas un spiediena regulēšanai sistēmā. Auduma regulēšanas vārsts ir nošķelts konuss, kas iestrādāts gaisa vadu savienojuma vietā. Mainīt vārsta atvēruma diametru iespējams ar speciālas siksnas palīdzību. Maksimāli atvērta dampera diametrs ir vienāds ar gaisa vada diametru un neveido papildus pretestību sistēmā. Pilnībā aizvērts vārsts ir gaisa caurlaidīgs, bet izraisa papildus spiediena zudumus, kas jāņem vērā veicot gaisa vadu aprēķinus. Tādā veidā, mainot vārsta atvēruma diametru, iespējams viegli mainīt plūsmas un spiediena sadalījumu sistēmā.
 Dampers  Difuzors intensīvai dzesēšanai

Dzesēšanai ar lielu temperatūras starpību

Lai dzesētu telpas ar Δt ≥ 6̊ K mēs gaisa sadali organizējam horizontālā virzienā no auduma gaisa vada. To var sasniegt, izvietojot joslu ar mikroperforāciju vienā vai abās gaisa vada pusēs uz 90˚ un 270̊. Horizontālai gaisa plūsmai jāsasniedz pietiekoši liels ātrums, lai tā nesamazinātos priekšlaicīgi, nesasniedzot vēlamo attālumu. Ar pietiekamu gaisa ātrumu, ko nodrošina statiskais spiediens, ir iespējams panākt 1kW dzesēšanu katrā auduma gaisa vada metrā, saglabājot zemu gaisa plūsmas ātrumu - zem 0,2 m/s darba zonā. Gaisa plūsmas piemēri ir attēloti zemāk. Lai saņemtu papildus informāciju, sazinieties ar SIA "Prihoda.lv".


  Antideflektors


Novērš gaisa plūsmas novirzi (mikroperforācija)
Antideflektors novērš gaisa plūsmas novirzi mikroperforētam audumam, kura cauruma diametrs ir lielāks par auduma gaisa sadalītāja auduma biezumu. Tas ir izgatavots no smalka auduma, kas ir iešūts auduma gaisa sadalītāja iekšpusē. Aprēķina programma iesaka izmantot šo antideflektouru, kad vien ir iespējamība, ka varētu rasties gaisa plūsma novirze.
 Auduma gaisa sadalītājs ar antideflektoru