Auduma gaisa vadu un difuzoru pielietošanа


  Pieplūdes gaisa sadalīšanas veidi 

Pieplūdes gaisa plūsmu V iespējams sadalīt dažādos veidos:

A - caur gaisu caurlaidīgu materiālu 

B - caur mikroperforāciju – 0.2 mm vai 0.4 mm lieliem caurumiem 

C - caur perforāciju – caurumi lielāki par 4 mm 

D - caur mazām auduma sprauslām 

E - caur lielām auduma sprauslām 

F - caur savienojumu ar citu sistēmu – gaiss tiek padots citā zonā/telpā 

G - caur gaisa vadu – gaiss tiek novadīts citā sistēmā / telpā


(dažas no vērtībām A, B, C, D, E var būt vienādas ar nulli)

Gaiss telpai tiek pievadīts caur atvērumiem, kuri griezti ar augstas precizitātes lāzeriem. Atvērumi var būt ar dažādiem diametriem un var atrasties jebkurā vietā uz gaisa vada. Ģeometrijas un gaisa strūklas modelēšanas iespējas ir gandrīz neierobežotas. Ir iespējams panākt gaisa sadalīšanu kā izkliedētu plūsmu ar zemu gaisa ātrumu, kā arī koncentrētu gaisa plūsmu lielā attālumā. Mikroperforācija, kas ir atvērumi ar diametru no 0.2mm līdz 0.4mm, ir paredzēta, lai pievadītu gaisu ar zemu ātrumu mazā attālumā. Perforāciju, kas ir atvērumi ar diametru no 4mm un vairāk, mēs izmantojam, lai pievadītu gaisu konkrētā vietā. Aprēķinot gaisa plūsmas attālumu, jāņem vērā arī gaisa temperatūras starpība.

Auduma difuzori ir universāls gaisa sadales instruments, ar ko var realizēt dažādas gaisa sadalīšanas metodes. Vēlamo gaisa sadali mēs panākam, izvēloties pareizo gaisa izplūdes metodi. Pēc nepieciešamības, visas gaisa padeves metodes ir iespējams apvienot vienā difuzorā.

Gaisa strūklas ģeometrijas konfigurācija


Strūklas garums un forma mainās atkarībā no spiediena sistēmā un gaisa temperatūras starpības.

Gaisa kustības ātrumu dažādos attālumos no difuzora var aprēķināt ar Prihoda programmu, kas pastāvīgi tiek atjaunota un papildināta. Programma aprēķinos ņem vērā visas ar konkrēto projektu saistītās dizaina īpatnības. Aprēķinos tiek ņemts vērā gaisa spiediens, difuzora dimensijas un novietojums, kā arī temperatūras starpība. Gadījumos, kad gaisa plūsmu nevar precīzi aprēķināt ar Prihoda programmu, to var izdarīt ar programmu Fluent (programma tiek lietota sarežģītos gadījumos, piemēram, ja ir vairākas gaisa plūsmas).


Parasti Prihoda gaisa vadus pielieto ar tādiem pašiem gaisa plūsmas ātrumiem kā tradicionālos metāla gaisa vadus. Maksimālo ātrumu gaisa vadā ierobežo aerodinamiskās prasības konkrētajā telpā, no vienas puses, un iespējamā gaisa plūsmas turbulence, kas varētu radīt vibrācijas gaisa vados, no otras puses. Veicot aprēķinus, jāņem vērā gaisa plūsmu raksturojošie parametri, statiskais spiediens un auduma svars.

 
  Gaisa ieņemšana nosūces sistēmās
Gaisa ieņemšana nosūces sistēmās iespējama izmantojot tikai perforāciju.

  Gaisa transportēšana
Auduma gaisa vadi paredzēti arī gaisa transportēšanai. Pieplūdes sistēmas iespējams aprīkot ar auduma fasondaļām: līkumiem, sānu pieslēgumiem, pārejām, regulēšanas vārstiem, ekvalaizeriem u.c. Fasondaļas var izgatavot ne tikai apaļiem, bet arī pusapļa, segmenta, sektora u.c. gaisa vadu šķērsgriezumiem.